Εκτύπωση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση 2ου Θεματικού Εργαστηρίου

Η AssetΤεχνολογική, σαν εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - Α.με.Α. , Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 2014», με κωδικό MIS375834, διοργανώνει στο Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών (Ι.Π.Α.Π) «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το δεύτερο Θεματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση».

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Εκτύπωση

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση 1ου Θεματικού Εργαστηρίου

Η Asset Τεχνολογική, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - Α.με.Α. Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 2014», με κωδικό MIS375834, διοργανώνει στο Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών (Ι.Π.Α.Π) «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το πρώτο Θεματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο της Δράσης 6: «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση».

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Εκτύπωση

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ 
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων-ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των ωφελουμένων από το Ίδρυμα Προστασία Άπορων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

Εκτύπωση

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

ανακοινώνει τα νέα αποτελέσματα αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των ωφελουμένων.

Κατεβάστε τον Τελικό Πίνακα Αποτελεσμάτων

 

Εκτύπωση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΞΙΑ»

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Την Παρασκεύη 27 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Δήμο Ιλίου με θέμα "Εργασία για 'Ολους" στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ». Το έργο απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχει ως στόχο την Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξή τους με την Προώθησή τους στην Απασχόληση.