Εκτύπωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2013 η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στην Πράξη με τίτλο "Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων -ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού".

Κατεβάστε την Παράταση της Πρόσκλησης Παράταση Πρόσκλησης.

Εκτύπωση

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», ανακοινώνει την Έναρξη υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» στη περιοχή των Δήμων Αγίων Αναργύρων–Καματερού και Ιλίου.

Εκτύπωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Στη διαδικασία της οριστικής έγκρισης βρίσκεται το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού» που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Εκτύπωση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΞΙΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Εργαξία" σας καλωσορίζει στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.
Εδώ θα βρείτε όλες της πληροφορίες και τα αρχεία που χρειάζονται για την υλοποίηση της πράξης "Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού" που έχει αναλάβει.