Εκτύπωση

ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμεΑ 
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων-ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των ωφελουμένων από το Ίδρυμα Προστασία Άπορων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

Συνολικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξη, έχουν καταρτιστεί 90 άνεργοι ωφελούμενοι στις ενότητες:

  • Φροντιστές- Συντηρητές Κτιρίων
  • Τυποποιημένη Εργασία
  • Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικής Επιχείρησης Φροντίδας Κήπων και Πρασίνου

Παράλληλα, συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων από τους εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ» με σκοπό την προώθηση στην Απασχόληση των ωφελουμένων της πράξης.

Η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων-ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου