Εκτύπωση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Δημαρχείο ΙλίουΠεριοχή της παρέμβασης έχει προσδιοριστεί η περιοχή των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, τα οποία έχουν ενταθεί με την κρίση που μαστίζει τη χώρα, εντοπίζονται στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ευπαθών ομάδων, την αδυναμία σύνδεσης της καινοτομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη μη αξιοποίηση του ειδικευμένου προσωπικού περιοχής, την αδυναμία απορρόφησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού από τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής και τη μείωση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας λόγω της παρούσας οικονομικής κρίση.

 

Ωστόσο, η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες που εστιάζονται στην αύξηση του μόνιμου πληθυσμού, στη σημαντική αύξηση Δημαρχείο Αγ.Αναργύρων - Καματερού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις νεότερες ηλικιακές ομάδες των δημοτών, στην ύπαρξη χωροθετημένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών, στις δυνατότητες ανάπτυξης μορφών εναλλακτικού τουρισμού, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος οικονομικών φορέων για επενδύσεις στην περιοχή, στο σχεδιασμό και πολιτική βούληση των Δήμων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς όπως ο δευτερογενής και ο τριτογενής.